Encontros Profesionais de Artesanía

23.04.2019 09:55

Este ano 2019, no mes de xullo celebramos a oitava edición do Encontro Profesional de Artesanía de Galicia,co apoio inestimable da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño , e da  Xunta de Galicia .  Aquí podes obter máis información sobre estes encontros que ano tras ano acadan un maior recoñecemento social e dan boa fe do saber facer en Galicia.  A súa celebración soe ser na primeira fin de semana de xullo. I NFORMATE AQUÍ