Encontros Profesionais de Artesanía

12.07.2013 22:59

Este ano 2013, no mes de xullo celebramos a segunda edición do Encontro Profesional de artesanía de Galicia,co apoio inestimable da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño , e da  Xunta de Galicia .